Projekty

Zaměřujeme se primárně na technologické startupy a inovace s významným společensky prospěšným dopadem.

Důležitým faktorem je riziko na straně trhu a nikoliv řešení. Vhodné nápady pro program jsou ty, u kterých je nutné ověřit skutečné potřeby zákazníků, zda navržené řešení je to správné a hlavně zda je možné jej úspěšně prodávat.

an idea

Naše klíčová přidaná hodnota je propojování světa technologií a světa kolem nás směrem k sociálním inovacím a transformace neziskových projektů ve společensky prospěšné podnikání. Nezříkáme se však startupů řešící i zcela „běžné“ potřeby, nemáme však zájem o projekty neetické a společnost poškozující.