Proces

Struct Innovation Lab vychází zejména z metodiky Lean Startup, stojí zejména na inovačním účetnictví (Innovation Accounting, postup inovace podložený doložitelnými a ověřitelnými výsledky) a vývoji se zákazníky (Customer Development, ověřování probíhá v terénu, nikoliv na papíře).

lean-startup-stages-cz

Cílem je dovést týmy až do stavu, kdy se produkt prodává (Product/Market Fit) a další investice směřuje na škálování řešení do co největšího měřítka. Častým případem je i to, že se pomocí tohoto procesu rychle přijde na to, že nápad nemá v navrhované podobě na trhu šanci. Uspořené prostředky tak můžete použít na smysluplnější investice.

1. Start

Začínáme diskusí o procesu, vyjasnění klíčových otázek, rolí a zodpovědnosti.

Proces oslovování a výběru týmů je řízen investorem. Rádi ale pomůžeme s výběrem, zejména s ohledem na vhodnost projektů pro náš program (ne všechny jsou vhodné). Na investorovi leží logicky také smlouvy s danými projekty, neřešíme nastavování financování.

Seznámení týmů s procesem je na nás. Každý program je závislý na charakteru projektů, je důležité jej upravovat dle jejich potřeb. Pomůžeme s nalezením a párováním vhodných mentorů.

2. Ověřování hypotéz

Týmy navrhují experimenty, na jejichž základě je jim schvalován rozpočet. Experimenty pak provádějí a seznamují investora s výsledky.

validation-learning-loop-cz

Pravidelně probíhají společná setkání. Jejich obsahem jsou prezentace pokroku týmů, zpětná vazba a diskuse. Týmy si často dokáží pomoci i mezi sebou, najít zajímavé synergie a sdílet kontakty i znalosti, či přímo projekty na sebe navázat.

lean-canvas-screenshot-cz

Na workshopech se týmy zdokonalují v klíčových dovednostech. Jednak se naučí proces ověřování (tedy Lean Startup, Lean Canvas, Customer Development, Innovation Accounting, Validation Learning Loop, Experimenty apod.) a dále prezentační a obchodní dovednosti, branding, online marketing aj.

Program se také opírá o zkušené mentory, se kterými týmy diskutují svoje projekty a návrhy experimentů. Mentor poskytuje zpětnou vazbu, nápady a kontakty. Není to však jejich vedoucí, nepřejímá odpovědnost za projekt, ta musí samzořejmě zůstat na týmech.

3. Ukončení programu

Závěrem je zhodnocení výsledků postupu týmů a výběr vhodných projektů pro investici určenou na škálování řešení.

laurel_leaves-300x212