Investoři

Koho řadíme z našeho pohledu pod pojem investor?

Nadace

Vhodným a nám velmi blízkým typem investora je nadace, která vkládá grantové prostředky do společensky prospěšných podniků a neziskových projektů závislých na tržním prostředí. A nechce, aby přišly nazmar.

Pokud přijdou vniveč investice v prostředí, kde je peněz dostatek, je to špatné. Ale pokud jsou zbytečně vyplýtvány tam, kde je jich zásadní nedostatek a zároveň maximální potřeba, pak je to katastrofa.

Fondy rizikového kapitálu

Přirozeným partnerem jsou venture kapitálové fondy, kde Struct Innovation Lab může sloužit jako „plugin“ do jejich stávající architektury.

Technologické inkubátory/akcelerátory

Program je vhodný pro inkubátory, které samy nemají kapacitu organizovat takto intenzivní program, ale mají jinak výborné zázemí pro svoje týmy (prostory, lektory atd.) a dokáží nalézt finance na jejich podporu.

Velké firmy

Že velké firmy neumějí inovovat? Program je vhodný pro interní inovace velkých korporací, kterým se inovační účetnictví zřetelně hodně líbí (viz rozhovor Erica Riese s Beth Comstock z GE):

Soukromí investoři

Pro soukromého angel investora či skupiny investorů, kteří sami nemají kapacitu ani chuť se zabývat celým procesem ověřování, je tento proces cestou, jak delegovat práci se snižováním rizika své investice.